REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU NOCLEGIPODHALE.ZAKOPANENASZCZYCIE.PL

§ 1

Regulamin 92. Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania prezentacji obiektów noclegowych w serwisie: NoclegiPodhale.ZakopaneNaSzczycie.pl

3. Rejestracja wszystkich Klientów odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie www (http://noclegipodhale.zakopanenaszczycie.pl/dodaj-obiekt). Konto Klienta zostaje założone po rejestracji.

4. Wpisy w serwisie NoclegiPodhale.ZakopaneNaSzczycie.pl są tworzone automatycznie na okres próbny wynoszący 90 dni od momentu zatwierdzenia ich przez Administratora. Wpis jest ogólnodostępny po zatwierdzeniu go przez Administratora.

5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

6. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

7. Korzystanie z usług jest jednoznaczne zapoznaniem się i całkowitą akceptacją regulaminu.

§ 2

1. Administrator zobowiązuje się do zatwierdzenia wpisu i wysłania Klientowi propozycji przedłużenia okresu próbnego.

2. Jeżeli Klient nie skorzysta z możliwości przedłużenia darmowego okresu próbnego, ogłoszenie po 14stu dniach od jego zatwierdzenia zostanie usunięte.

3. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości przedłużenia darmowego okresu próbnego, ogłoszenie zostaje przedłużone na czas określony w umowie zawartej z Klientem a faktura zostanie wystawiona na dane podane przez Klienta.

4. Klient może dodać ogłoszenie za darmo tylko raz na okres trwający 90 dni z możliwością przedłużenia czasu wyświetlania ogłoszenia.

5. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

6. Klient zobowiązany jest do wpisania prawdziwych i prawidłowych danych podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu przed upływem 14 dni.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu oraz skasowania konta przed upływem 14 dni, o ile wpis został stworzony po raz kolejny lub zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.

8. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

Powszechnie uważane za obraźliwe,

Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,

Wprowadzające w błąd.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni itd.).

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,

Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,

Niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta.

Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),

Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

11. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Wszelkie dane oraz szczegóły oferty każdego reklamodawcy publikowane są na podstawie dostarczonych przez niego materiałów i podanych informacji.

12. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 30-03-2018 r.